SERWIS DLA WYKONAWCÓW

Zawiera wytyczne w sprawie realizacji projektu, oraz listę wykonawców zakwalifikowanych do realizacji projektu

website templates

Uwaga WYKONAWCY

Aby usprawnić pracę zespołów realizujących projekt utworzyliśmy adresy e-mail z podziałem na projekty i odbiory PV oraz cieplne prosimy o systematyczne przesyłanie ich po zakończeniu zadania

PROTOKOŁY DO POBRANIA:
Instalacja solarna.pdf
Instalacja solarna.docx
Instalacja fotowoltaiczna.pdf
Instalacja fotowoltaiczna.xlsx
Pompa gruntowa.pdf
Pompa gruntowa.docx
Pompa powietrzna.pdf
Pompa powietrzna.docx
Pompa C.W.U.pdf
Pompa C.W.U.docx

Minimalny zakres projektów z podziałem na rodzaj instalacji.

Lista wykonawców zakwalifokowanych do udziału w projekcie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” zaznajduje się w zakładce Mieszkańcy

Mobirise

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

© Copyright 2017 Gmina Bardo - Wszelkie prawa zastrzeżone