PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z często pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi realizowanego projektu

free web builder

1. Czy wszystkie moduły muszą być wyposażone w optymalizatory mocy, niezależnie od zacienienia?

Tak, zastosowanie optymalizatorów mocy dla instalacji fotowoltaicznych jest obligatoryjne. 

2. Czy panele fotowoltaiczne muszą być zamontowane na jednej połaci dachu?

Nie, montaż modułów fotowoltaicznych może być realizowany na różnych połaciach dachu. Pamiętać należy aby wykonać instalację tak by uzysk energii rocznej był możliwie najwyższy. Pamiętać należy również aby stosować się do instrukcji producenta co do układu modułów pv.

3. Czy mieszkańcy mogą zmienić rodzaj przypisanej instalacji ?

Nie. 

4. Czy można zamontować więcej paneli pv niż przypisuje mi gmina ?

Tak można. Pamiętać należy jednak, że kolejne moduły są kosztem nie kwalifikowanym.

5. Czy instalacja fotowoltaiczna musi być uziemiona ?

Tak, pamiętając o wykonaniu instalacji zgodnie ze sztuką budowlaną oraz fotowoltaiczną.

6. Czy kosztem kwalifikowanym jest ewentualna modernizacja instalacji odgromowej?

Tak

7. Czy stosowanie skrzynek przepięciowych jest obowiązkowe dla AC i DC

Tak, pamiętając aby były dopasowane do instalacji pv

8. Czy mieszkaniec może zapłacić w formie weksla ?

Nie. Jedyne możliwe płatności to przelew bankowy oraz przekaz .

9.Kto będzie zatwierdzał wykonane projekty ?

Projekty będą zatwierdzane przez inspektorów nadzoru powołanie przez Urzędy Gminy .

10. Czy wykonana instalacja musi być wyposażona w licznik energii ?

Wszystkie instalacje muszą być monitorowane pod kątem wytworzonej energii elektrycznej lub cieplnej. Dopuszczony jest każdy sposób zliczania tej energii. Niemniej wykonawca musi zaproponować jasne i czytelne rozwiązanie które zaakceptuje koordynator Projektu.

11. Kto powinien ponieść koszt opinii kominiarskiej przed instalacją oraz po instalacji kotła na biomasę ?

Przed instalacją kotła obowiązek taki spoczywa na inwestorze, jak też inne koszty związane z przystosowaniem kotłowni do montażu kotła. Po wykonanej instalacji kotła, drugą wizytę kominiarza pokrywa wykonawca.

12. Czy można zastosować panele o większej mocy niż 270W. ? Czy mogą to być panele monokrystaliczne ?

Można zastosować moduły o większej mocy ale muszą być również panelami polikrystalicznymi .

13. Czy mogę już zamontować instalację a podpisać umowę z Gminą później?

Nie, każdy mieszkaniec zostanie powiadomiony kiedy może rozpocząć procedurę wyłaniania wykonawcy. Pamiętajmy, że złożona oferta przez wykonawcę ważna jest 30 dni. W tym czasie musi być podpisana umowa. Umowę podpisujemy dopiero po uzyskaniu zgody Urzędu Gminy, odpowiedniego Inspektora Nadzoru oraz Koordynatora Projektu.

14. Czy będzie osoba odpowiedzialna za kontrolę nad ofertami ?

Tak, został wybrany Koordynator projektu który będzie analizować kosztorysy wykonawcze. Jeżeli będzie podejrzenie zawyżenia/zaniżenia cen może zdecydować o nieważności zapytania ofertowego. Procedura w takim przypadku będzie musiała rozpocząć się od nowa. Jest to działanie w myśl wytycznych IOK.

15. Czy mieszkaniec może wysłać więcej zapytań ofertowych niż 3 ?

Tak, wysłanie 3 ofert to minimum. Grantobiorca może wysłać dowolną ilość ofert. Pamiętając aby wszystkie wysłane zapytania były identyczne

16. Kto decyduje jaka ma być stawka podatku Vat ?

Wysokość podatku Vat określa wykonawca. Pamiętać należy aby naliczenie podatku Vat było zgodne z obowiązującym prawem. 

17. Czy wykonawca może przeprowadzić rury solarne kanałem wentylacyjnym?

Tak może. Ale zgodę na wykorzystanie przewodu wentylacyjnego musi wydać kominiarz. Koszt z tym związany jest po stronie mieszkańca. 

18. Czy instalacja solarna ma mieć zawór mieszający ?

Tak. Obowiązkowo instalacje solarne muszą być wyposażone w zawór mieszający (tzw. Zawór przeciw oparzeniowy) 

19. Czy wolno mi wskazać produkt w zapytaniu ofertowym jaki chcę aby firma wykonawcza mi zamontowała? 

Nie. W myśl przepisów nie wolno takich informacji zawierać w zapytaniu. W regulaminie zostały określone parametry minimum urządzeń.

20. Jaki wykonawca ma przesłać kosztorys?

Kosztorys inwestorski ma być przygotowany na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. z 2004r., nr 130 poz. 1389).

21. Wykonawca odmówił mi wykonania instalacji fotowoltaicznej na balkonie. Czy miał do tego prawo?

Tak. Jeżeli nie ma możliwości aby zbudować instalację w zgodzie z tzw. Dobrą praktyką budowlaną, a budowa instalacji przy np. elementach metalowych jest zabroniona. 

22. Firmy wykonawcze które złożyły mi oferty nie zmieściły się w kosztach podanych w regulaminie. Czy muszę podpisać umowę na wykonanie tej instalacji.

Do czasu związania się umową lub podpisania notatki z wyboru wykonawcy oraz poinformowania wykonawcy o wyborze, można unieważnić zapytanie. Procedurę należy rozpocząć na nowo. 

23. Czy zgłaszając odbiór gotowej instalacji muszę jeszcze coś dołączyć?

Tak. Należy dołączyć dokumentacje zdjęciową składającą się z minimum 4 zdjęć. Zdjęć które będą zawierały szczególnie główne urządzenia. 

24. Czy montując kocioł na biomasę muszę likwidować mój stary piec?

Jest to logiczne rozwiązanie aby stare urządzenie zostało zezłomowane. Należy pamiętać, że kocioł objęty grantem przez okres trwałości projektu musi być jedynym urządzeniem grzewczym. Co za tym idzie stary kocioł będzie bezużyteczny. Przypominam, że Urząd Gminy ma prawo kontroli przez okres trwałości projektu. Przypominam również, że grantobiorca zobowiązuje się do osiągnięcia corocznie efektu ekologicznego. 

Mobirise

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

© Copyright 2017 Gmina Bardo - Wszelkie prawa zastrzeżone