Pliki do bobrania

css templates

Pliki do pobrania

Poniżej znajdą Państwo pliki z podziałem na Gminy

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

Ważne informacje dla Grantobiorców projektu 

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.


Zgodnie z § 7 procedury grantowej Grantobiorca zobowiązany jest do wykazania (w stosunku do Grantodawcy), iż dokonane wydatki kwalifikowane zostały przez niego poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Zobowiązany jest do bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego realizowanego wydatku do potencjalnych wykonawców (…) Grantobiorca zobowiązany jest do udokumentowania przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (np. zapytań ofertowych, pisemnych ofert, zrzutów ekranowych, sporządzonego pisemnego oświadczenia dotyczącego przeprowadzonego rozeznania rynku).
W związku z tym poniżej znajdują się wzory zapytań ofertowych, które muszą być wykorzystywane w czasie realizacji grantu.

AKTUALIZACJA 19.02.2018 roku.
W związku z udzieloną zgodą przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą na zmianę niektórych parametrów technicznych instalacji fotowoltaiczny, kolektorów, pomp CO+CWU i pomp CWU zmiany uległy formularze zapytania ofertowego.
Poniżej znajdują się prawidłowe oraz zmieniona procedura realizacji projektu grantowego

Unieważnienie postępowania ofertowego.doc
W razie pytań służymy pomocą: 74 8171 478 w. 73 lub 74, 785 044 581, osobiście Referat Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, pokój nr 13 lub e-mail oze@bardo.pl

Mobirise

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

© Copyright 2017 Gmina Bardo - Wszelkie prawa zastrzeżone