responsive site templates„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zaawansowanie procentowe prac w projekcie

Poniższe diagramy przedstawiają procentowe wykonanie prac w projekcie z podziałem na rodzaje instalacji.

86%

Panele fotowoltaiczne

71%

Kolektory słoneczne

65%

Pompy ciepła c.w.u.

83%

Pompa powietrzna c.o. + c.w.u.

0%

Pompa gruntowa c.o. + c.w.u.

53%

Kocioł na biomasę

Plakat Złoty Stok

UWAGA - WYKONAWCY

18.11.2017 r. w Gminie Bardo zorganizowane zostanie szkolenie oraz wystawka dla wykonawców zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Dokładne miejsce i godzina zostaną w najbliższym czasie doprecyzowane.

Prezentacja do projektu

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”

Linia czasu projektu

Poniżej znajdą państwo najważniejsze informacje i daty związane z projektem

październik - grudzień 2016

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy gminami. Spotkania informacyjne z mieszkańcami i wizje lokalne.

luty 2017

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”.

maj 2017

Potwierdzona informacja o przyznaniu dofinansowania dla ponad 600 instalacji OZE na łączną wartość ponad 12,000,000 zł

25.09 - 3.11.2017 r.

Nabór mieszkańców zainteresowanych inwestycją w OZE w Gminach objętych projektem.

październik 2017

Nabór wykonawców od 03.10.2017 do zakończenia projektu.

koniec IV kwartału 2017 r.

Planowane pierwsze inwestycje w projekcie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”.

Mobirise

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

© Copyright 2017 Gmina Bardo - Wszelkie prawa zastrzeżone